20/30
Милош Сибинович , 2010

КОМПОЗИЦИЯ, акварел, хартия; 56х76; 2010