Румен Атанасов
Румен Атанасов

Роден е на 16 юли 1965 година в Долна Митрополия.

Завършва средното специализирано художествено училище "Цанко Лавренов" в Пловдив, след което и Националната художествена академия, специалност Живопис при акад. Светлин Русев (1996).

Румен Атанасов работи предимно в областта на кавалетната живопис. От 1992 година той участва в общи и колективни изложби. Има три самостоятелни изложби, като две от тях са в България - София (1996) и Плевен (1997), и една в Женева, Швейцария (2008).

Негови картини са притежание на държавни и частни колекции в България, Сърбия, Германия, Швейцария, Македония, Хърватия, Русия и други.

Участвал в пленери през:

2010 2009 2008 2006 2005 2011 2014 2016